Meldeplikt om sykdom

Dersom du har alvorlige sykdommer eller funksjonsnedsettelse som vi kan legge til rette for, eller hvor det kan være viktig at vi er klar over det, ber vi om at du sender oss en epost til info@desucon.no om dette. Dette er for at vi skal kunne være forberedt i tilfelle noe uforutsett skulle skje.

Hvis du har en alvorlig sykdom eller en funksjonsnedsetting har vi også egen plass i sovesalen til deg, der du er nærme døren og våre vakter.